Kategoria: Asiantuntijoiden kirjoitukset

Ulottuuko yrittäjän etiikka myös vastuuseen hänestä itsestään?

Arvoisa yrittäjä, kirjoitan sinulle nöyrin miettein. Ymmärrän, ettei ole ollenkaan sanottua, että yrittäjän arkea voi pohjimmiltaan ymmärtää, jos ei toimi tai ole toiminut itse yrittäjänä. Johdan työkseni vastuullisuudesta, henkilöstöjohtamisesta ja viestinnästä koostuvaa kokonaisuutta työeläkeyhtiössä nimeltä Varma. Työssäni tarkastelen yritysvastuun erilaisia

Julkaistu kohteessa Asiantuntijoiden kirjoitukset

Yhteistyö perustuu luottamukseen – luottamus avoimuuteen

Yritysten välisessä yhteistyössä sosiaaliset suhteet ovat ratkaisevan tärkeitä. Usein yhteistyöverkostoja tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota eniten suhteiden määrään eli sosiaalisen pääoman rakenteisiin eikä niinkään niiden laatuun. Rakenteiden lisäksi sosiaalisella pääomalla on kaksi muuta ulottuvuutta suhteellinen ja kognitiivinen ulottuvuus, jotka määrittävät yhteistyösuhteen onnistumisen

Julkaistu kohteessa Asiantuntijoiden kirjoitukset

Yrittäjän arvot heijastuvat asiakkaaseen

Kun yrittäjä lähtee suunnittelemaan yrityksensä liiketoimintaa, hän ei oikeastaan voi välttyä ottamasta kantaa samalla yrityksen arvoihin, sillä heti liiketoimintasuunnitelman alussa kysytään, mitä lisäarvoa yritys tuottaa asiakkaalleen. Lisäarvo on se juttu, miksi asiakas tulee juuri meille eikä mene kilpailijalle. Keskustelu yritysten

Julkaistu kohteessa Asiantuntijoiden kirjoitukset

Mikael Pentikäinen: Ei menestystä ilman luottamusta

Ei menestystä ilman luottamusta Suomen Yrittäjien tuleva toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa, että yrittäjän eettisillä valinnoilla on erittäin suuri merkitys luottamuksen rakentamisessa. – Jos ei ole luottamusta, ei ole menestyvää liiketoimintaa. Jokainen kauppa perustuu asiakkaan luottamukseen. Siksi luottamuksen lähtökohtia pitää miettiä

Julkaistu kohteessa Asiantuntijoiden kirjoitukset Merkitty: ,

Yrittäjän upea etiikka

Tapasin joku aika sitten jo pitkään tuntemani yrittäjän ja juttelimme hänen yrityksensä näkymistä. Keskustelun myötä tulin vakuuttuneeksi, että yrittäjä tarvitsee tuekseen sellaista osaamista, mitä en ainakaan itse edusta ja mitä tuskin löytyy yrittäjän lähipiiristä. Muutamien vaiheiden jälkeen juttelin toisen yrittäjän

Julkaistu kohteessa Asiantuntijoiden kirjoitukset

Eettisen robotin etsintä

Moraali pitää ohjelmoida robottiin. Kuka päättää siitä, mitä kone-etiikka on? Mielenkiintoinen uusi ja odottamaton näkökulma. Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehden numerossa Y/03/16. Evoluutio on muovannut ihmisen vaistoja aikojen kuluessa, mutta yhtä lailla myös moraalisia valintoja, jotka ovat lähes vaistonvaraisia. Entä miten

Julkaistu kohteessa Asiantuntijoiden kirjoitukset

Eettisesti älykäs yrittäjä on ihminen

Yrittäjät pohtivat eettisiä asioita ja tuoreen tutkimuksen mukaan he myös pitävät eettisiä toimintatapojaan tärkeinä ja lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet kokevat toimivansa yrittäjänä eettisesti. Eettiset pohdinnat ovat jo kliseisestikin todettuna ajatuksia hyvästä ja pahasta sekä oikeasta ja väärästä, näiden asioiden inhimillisyydestä

Julkaistu kohteessa Asiantuntijoiden kirjoitukset

Menestyykö eettisesti toimiva yrittäjä?

Tutkimuksemme mukaan yrittäjät arvioivat, että eettisesti toimivat yrittäjät menestyvät ja eettisestä toiminnasta tulee kilpailuetu. Yksi selkeä peruste tähän on se, että asiakkaat ja yhteistyökumppanit arvostavat ja jopa vaativat eettisesti kestävää toimintatapaa. Tässäkin tapauksessa asiakkaiden odotusten ymmärtäminen ja täyttäminen on liiketoiminnan

Julkaistu kohteessa Asiantuntijoiden kirjoitukset

Voitto tavoitteena

Kolumni A. Länsiluoto (2016) Voitto tavoitteena, Ilkka La 12. Tammikuu, s. 6. Monet yritykset asettavat voittoon eli kannattavuuteen liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi Ilkka-yhtymän tuottotavoite sijoitetulle pääomalle on 10 prosenttia ja omalle pääomalle 15 prosenttia. Vastaavasti Atrian liikevoittotavoite on 5 prosenttia ja

Julkaistu kohteessa Asiantuntijoiden kirjoitukset

Yrittäjän etiikka ja yrityskauppa

Yrittajat.fi blogit 10.3.2016 Yrittäjän etiikka tarkoittaa yrittäjän toiminnan taustalla olevaa kokonaisvaltaista ja arvoihin pohjautuvaa ajattelutapaa – ajatuksia oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Tuoreen tutkimuksen mukaan yrittäjät kohtaavat yhä uusia epäeettisiä toimintatapoja työssään. Lähes kaikki vastaajat (98 %) pitivät tärkeinä

Julkaistu kohteessa Asiantuntijoiden kirjoitukset
Top