Eettisesti älykäs yrittäjä on ihminen

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yrittäjät pohtivat eettisiä asioita ja tuoreen tutkimuksen mukaan he myös pitävät eettisiä toimintatapojaan tärkeinä ja lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet kokevat toimivansa yrittäjänä eettisesti. Eettiset pohdinnat ovat jo kliseisestikin todettuna ajatuksia hyvästä ja pahasta sekä oikeasta ja väärästä, näiden asioiden inhimillisyydestä ja ymmärtämisestä, rajojen vetämisestä ja pitämisestä.

Ruotsalainen lääkäri Stefan Einhorn (2007) kuvaa älykkyyttä olevan kolmea lajia, tavallista älykkyyttä, tunneälykkyyttä sekä eettistä älykkyyttä. Hän tarkoittaa tavallisella älykkyydellä kykyämme ajatella analyyttisesti, ja tunneälykkyydellä vastaavasti kykyämme käsitellä erilaisia tilanteita tunnetasolla. Hänen mielestään kolmas älykkyyden laji, eettinen älykkyys kuvaa kykyämme tehdä hyvää.

Kaikilla meillä on näitä kolmea älykkyyden lajia, jokaisella yksilöllisellä tavalla. Yrittäjältä erityisesti vaaditaan näitä inhimillisiä ominaisuuksia, eri tilanteissa osin korostuneestikin. Yrittäjällä pitää olla tavallista älykkyyttä, juuri siis kykyä ajatella analyyttisesti, jotta voi harjoittaa yritystoimintaa, tehdä päätöksiä, hoitaa ja kasvattaa yritystään. Täytyy omata riittävät kyvyt nähdä eri asioita, huomata mahdollisuuksia, tehdä kompromisseja, osata punnita vaihtoehdoista parhaita, mutta samalla osata havaita ja ennakoida mahdollisia ongelmia, ratkaista ja selvittää monimutkaisia tilanteita, ja kyetä ajattelemaan yrityksen tulevaisuutta ja suunnitella sitä arjen ohella. Vaativaa työtä.

Yrittäjän tunneälytaidot näkyvät joka hetki yrittäjän arjessa. Miten hän suhtautuu itseensä, työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin. Miten hän havaitsee erilaiset tunneilmapiirit, miten toimii esimiehenä, miten huomioi eri-ikäiset ihmiset ja heidän osaamisensa, miten käyttäytyy vuorovaikutustilanteissa, miten ratkaisee ristiriitoja, osaako asennoitua toisen asemaan, millaiset empatiakykytaidot hän omaa, osaako nähdä ja ymmärtää asiat toisen ihmisen kannalta. Yrittäjän tunneälytaitoja kuvastavat hänen oma käyttäytymisensä, oma esimerkki ja suhtautuminen työhön, malli muille omien tunteiden hallinnasta. Yrittäjä, joka omaa hyvät tunneälytaidot vaikuttaa yrityksen ilmapiiriin, ja siten työntekijöiden hyvinvointiin ja näin ollen suoraan myös yrityksen tuloksiin.

Hannu Simströmin (2009) mukaan tunneälyn avainkompetenssit johtamisessa ovat hyvä itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito. Täydellistä ihmistä ei ole ja yrittäjä on ihminen, näin ollen yrittäjälläkin riittää edellä mainituissa ominaisuuksissa itsensä kasvattamista ja kehittämistä, mutta ja siitä syystä, missä tahansa noissa asioissa yrittäjän oma kehittyminen näkyy myös yrityksen ilmapiirissä.

Eettiset älykkyystaidot ovat kykyä tehdä hyvää, miten yrittäjä osaa toimia omien hyvien arvojensa mukaisesti, miten osaa perustellusti nähdä hyvän ja toimia sitä päämäärää kohti. Mielestäni eettiset älykkyystaidot ilmenevät erittäin hyvin kyvyssä huolehtia omasta hyvästä olosta, terveesti itsekkäästi. Eettisesti älykäs yrittäjä on ihminen ja hänellä on myös elämä yrittäjyyden ohella. Hän on ihminen kohdatessaan toisen yrittäjän, asioidessaan asiakkaana toisen yrittäjän kanssa ja silloin hän kohtaa toisen yrittäjän eettiset periaatteet ja arvot.

Aurinko sarastaa jo yrittäjälle – uutisoi Yle tiistaina 16.2.2016. Hieno uutinen, toiveikkuutta ja nälkää on ilmassa. Näitä uutisia kaivataan ja tarvitaan nykyaikana, kun kaikki uutisointi, myönteinen ja ei-myönteinen tunkee joka puolelta ihan iholle.

Tutkija Marja Katajavirta

#etiikka, #älykkyys, #eettinenälykkyys, #tunneäly

2 comments on “Eettisesti älykäs yrittäjä on ihminen
  1. Piia Tulisalo sanoo:

    Hienoa Marja, olet asian ytimessä.
    Nyt siis harjoittamaan hyvän tekemistä!

  2. Pirjo Rantonen sanoo:

    Kiitos tästä ihmisyyden ja hyvän tekemisen esiin nostamisesta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*