Yhteistyö perustuu luottamukseen – luottamus avoimuuteen

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yritysten välisessä yhteistyössä sosiaaliset suhteet ovat ratkaisevan tärkeitä. Usein yhteistyöverkostoja tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota eniten suhteiden määrään eli sosiaalisen pääoman rakenteisiin eikä niinkään niiden laatuun. Rakenteiden lisäksi sosiaalisella pääomalla on kaksi muuta ulottuvuutta suhteellinen ja kognitiivinen ulottuvuus, jotka määrittävät yhteistyösuhteen onnistumisen (Kuva 1). Suhteellinen ulottuvuus sisältää suhteen sovitut normit, sitoumukset ja osapuolten välisen luottamuksen. Ns. henkilökemia on osa kognitiivista ulottuvuutta, joka sisältää myös toimialan hyvän liikemiestavan ja yhteisesti hyväksytyn käsitteistön.

1
Kuva 1: Sosiaalisen pääoman ulottuvuudet

Yhteistyösuhteita voidaan solmia perustamalla ne pelkästään rakenteelliseen ulottuvuuteen. Nämä suhteet ovat kuitenkin harvemmin kestäviä. Lujittuvat yhteistyösuhteet edellyttävät, että yhteistyön osapuolet saavat muotoilluksi yhteistyölle yhteneväiset tavoitteet (Kuva 2, yhteiset intressit) ja yhteiset pelisäännöt. Yhteiset tavoitteet perustuvat suhteellisen ulottuvuuden elementteihin eli sovittaviin normeihin ja luottamukseen. Puutteellista luottamusta voidaan toki vahvistaa sopimuksilla, joilla yhteistyöosapuolia kannustetaan tavoitteiden mukaiseen toimintaan rangaistusten uhalla. Pitkäaikaisessa yhteistyösuhteessa on kuitenkin kaikille osapuolille helpompi toimia, jos kumppanin tavoitteiden mukaiseen toimintaan voidaan luottaa 100 prosenttisesti. Kognitiivisen ulottuvuuden elementit määrittelevät yhteistyösuhteen yhteiset pelisäännöt. Kaikessa liiketoiminnassa hyvä liikemiestapa on osa näitä yhteisiä pelisääntöjä. Sen lisäksi eri toimialoilla on omia normistoja ja toimintatapoja, jotka on hyvä käydä läpi yhteistyösuhdetta muodostettaessa.

2

Kuva 2: Yhteistyön kehittyminen

Luottamusta tarvitaan siis erityisesti siihen, että suhteen tavoitteet ovat yhdensuuntaisia ja kumppanit pelaavat samoilla säännöillä. Miten luottamusta voidaan rakentaa ja vahvistaa? Luottamuksen rakentamisen lähtökohtana on avoimuus (Kuva 3). Avoimuuden lähtökohtana puolestaan on yrityksen suoriutuminen omista vastuistaan ja velvoitteistaan. Mitä paremmin yritys suoriutuu, sitä helpompi sen on toimia avoimesti ja informoida yhteistyökumppaneitaan omista toimistaan. Mitä paremmin yritys informoi kumppaneitaan, sitä enemmän yritykseen luotetaan. Kun yritys pystyy luomaan luottamuksellisen suhteen kumppaniinsa, se hoitaa yhteistyötään sitoutuneemmin. Mitä paremmin yritykseen luotetaan, sen vähemmän tarvitaan valvontaa. Valvonnan tarpeen väheneminen alentaa kustannuksia ja lisää näin ollen yrityksen arvoa. Luottamuksellinen suhde, jota hoidetaan sitoutuneesti, lisää siis yrityksen arvoa ja tätä kautta sen menestystä. Menestyksen myötä yrityksen varallisuus ja mainepääoma kasvaa ja sen helpompi sen on suoriutua vastuistaan ja velvoitteistaan ja rekrytoida osaavaa henkilökuntaa. Tämä puolestaan lisää yrityksen mainetta osaavana ja kilpailukykyisenä toimijana, mikä puolestaan helpottaa yrityksen avoimuuden lisäämistä. Tämä luottamuskehä kuvaa avoimuuden merkitystä yrityksen menestyksekkään yhteistyösuhteen hoitamisessa. Vaikka luottamuskehä kuvaakin, miten avoimuus tuottaa lisäarvoa, on syytä muistaa, että epäonnistumiset ja vastoinkäymiset kuuluvat oleellisena osana liiketoimintaan. Luottamuksellisessa suhteessa myös epäonnistumisista ja vaikeuksista keskustellaan avoimesti. Lujittuvan yhteistyösuhteen perustana on siis luottamus, joka puolestaan perustuu avoimuuteen yhteistyökumppaneita kohtaan.

3

Kuva 3: Luottamuskehä

Markku Virtanen
KTT, Dosentti
Toimitusjohtaja
Emind Oy
markku.virtanen@professori.fi

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*