Yrittäjän arvot heijastuvat asiakkaaseen

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kun yrittäjä lähtee suunnittelemaan yrityksensä liiketoimintaa, hän ei oikeastaan voi välttyä ottamasta kantaa samalla yrityksen arvoihin, sillä heti liiketoimintasuunnitelman alussa kysytään, mitä lisäarvoa yritys tuottaa asiakkaalleen. Lisäarvo on se juttu, miksi asiakas tulee juuri meille eikä mene kilpailijalle.

Keskustelu yritysten arvoista on lisääntynyt tasaisen varmasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. En tiedä, onko kysymys pelkästään muoti-ilmiöstä vai onko taustalla todellinen havahtuminen arvojen tärkeyteen? Toivottavasti on kyse tästä jälkimmäisestä.

Olen ollut havaitsevinani, että nykyisin myös pienissä yrityksissä pohdiskellaan arvoja ja niihin myös peilataan tiukoissa päätöksentekotilanteissa. Tuntuu hyvältä, että arvot otetaan vakavasti ja halutaan toimia niin, että arvolupaukset täyttyvät suhteessa asiakkaaseen. Asiakkaita halutaan kohdella esimerkiksi tasa-arvoisesti. Tätä voi kutsua myös luotettavuudeksi, josta syntyy asiakkaan luottamus yritykseen ja sen toimintaan. Hahmotan yrityksen kehitysympäristöksi, jossa erilaiset arvot kohtaavat ja muovautuvat. Näkemykseni mukaan yritys on olemassa vain suhteessa asiakkaisiinsa.

Professori Pauli Juuti on todennut että arvojärjestelmä on yritys kuvata rationaalisesti sitä, mitä organisaation jäsenet pitävät toivottavana. Arvojärjestelmät johtavat organisaation päämäärän ja strategian valintaa. Yrityksen yrittäjä-omistaja ei voi eriyttää omaa henkilökohtaista arvomaailmaansa yrityksensä arvoista. Vaikka hän toista väittäisi, heijastuvat hänen henkilökohtaiset (eivät vain ääneen sanotut vaan todelliset) arvonsa yritykseen.

Tutkiessani pitkäikäisten perheyritysten arvoja havaitsin (esim. Niemelä 2006, 56-57), että useissa kansainvälisissä tutkimuksissa oli saatu tuloksia, joiden mukaan kestävän ja vahvan omistajuuden pohjalla ovat arvot ja arvoilla on merkittävä vaikutus asiakkaisiin. Asiakkaiden kannalta arvot eivät ole siis ollenkaan yhdentekeviä. Käytännössä näyttää siltä, että omistajan henkilökohtainen arvojärjestelmä levittäytyy koko organisaatioon ja organsiaation suoritukyky riippuu siitä, missä määrin työntekijöiden arvot ovat yhtenevät tai tukevat organisaation strategiaa. Jos omistajan arvot ovat epärehellisiä, se vaikuttaa hyvin nopeasti työntekijöiden ja jopa asiakkaiden arvomaailmaan. Organisaation eettinen ilmapiiri ohjaa yrityksen työntekijöiden toimia ja valintoja. Käytännössä ihmiset ovat nopeita oppimaan, sen tavan, jolla juuri siinä kyseisessä yrityksessä täytyy toimia.

Asiakkaat voivat ohjailla ostokäyttäytymisellään yrityksen arvoja. Yksi tällainen asiakkaiden yrityksiin tuoma arvo, vai pitäisikö sanoa yrityksiin kohdistama arvovaade, on ollut huomion kiinnittäminen ympäristöasioihin. Asiakkaat eivät ole välttämättä valmiita maksamaan ympäristöarvoista, mutta asiakkaat valitsevat kuitenkin usein sen yrityksen, joka ottaa huomioon ympäristöasiat.

Margit Mannila

Kirjoittaja on kauppatieteiden tohtori ja yrittäjä, joka toimii yrittäjyyden yliopettajana Vaasan ammattikorkeakoulussa. Väitöskirjassa Mannila (e. Niemelä) tarkasteli pitkäikäisten perheyritysten arvoja ja jatkuvuutta.

Niemelä, Margit. (2006). Pitkäikäisten perheyritysten arvoprofiili. Pitkäaikaisten perheyritysten arvojen ja jatkuvuuden kuvaus Bronfenbrennerin ekologisen teorian avulla. Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunta. Väitösk. N:o 48. (PDF<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjimeXfgq7MAhWKKiwKHQ03A6kQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.perheyritys.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F12%2F7.Niemela.pdf&usg=AFQjCNGglnnNHAepCUrNxMwEk84W5bMV4Q&sig2=viR562Lhpn38ZI6a_gbexw>)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*