Kategoria: Etiikka

Etiikka

Yrittäjän etiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yrittäjän kokonaisvaltaista ajattelutapaa, ajatuksia oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, minkä periaatteiden ja arvojen pohjalta yrittäjä toimii. Etiikka ja moraali ovat hyvin paljon toisiaan muistuttavia käsitteitä. Etiikka tulee kreikan kielen sanasta ethos, joka viittaa henkiseen pyrkimykseen, ja moraali

Top