Ihmisten kunnioitus YT neuvotteluissa

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Olemme valtakunnallisesti toimiva palvelualan perheyritys. Ostimme toiselta puolelta Suomea omaa liiketoimintaamme täydentävän yksikön, missä yhteydessä meille siirtyi myös uutta henkilökuntaa. Toimimme kilpaillulla toimialalla, jossa voi pärjätä vain kustannustehokkuusstrategialla. Uuden yksikön toiminta oli tappiollista, eikä vastannut tehokkuudeltaan yrityksemme muuta liiketoimintaa. Tästä syystä meidän oli ryhdyttävä tervehdyttämään yksikön toimintaa ja jouduin ensimmäistä kertaa pitkällä urallani käynnistämään YT-neuvottelut. Kannattavuutta oli parannettava, mikä johti muiden kehittämistoimenpiteiden rinnalla irtisanomisiin.

” haastavaa oli saada irtisanottavat ymmärtämähän, kuinka pienellä katteella bisnes pyörii ja kun me saadaan toiminta tehokkaaksi, saataisiin edes osa työpaikoista säilymään”

Lähdimme käymään neuvotteluja avoimesti ja rehellisesti puntaroiden irtisanottavien osalta kaikkia vaihtoehtoja uudelleenkoulutuksesta lähtien. Päätökset tehtiin liiketaloudellisin perustein ja tässä yhteydessä toimintaa keskitettiin  Etelä-Pohjanmaalle. Osalle irtisanottavista tarjottiin työpaikkoja myös täältä. Irtisanomisista tuli kovaakin kritiikkiä, kaikki eivät ymmärtäneet tilannetta ja kokonaisuutta. Suuri osa kuitenkin ymmärsi tilanteen eikä irtisanomisten seurauksena tullut mitään sairaslomien aaltoa.

”täytyy kyllä antaa hyvä kouluarvosana kavereille, kaikki on kumminkin lopuksi ymmärtänyt minua… ja varmaan kokenut sen niin, että haluan kohdella heitä oikein, niin kuin ihmisiä kohdellaan”

Jos joudun saamanaliseen tilanteeseen uudestaan, lisäisin vuorovaikutusta ja kuuntelisin vielä paremmin toista osapuolta. Tärkeää olisi tulla oikein ymmärretyksi ja kunnioittaa neuvottelukumppania. Kaikille osapuolille vaikeista ja negatiivisilta tuntutuvista ratkaisuista selvitään ajan myötä ja ne avaavat usein myös uusia mahdollisuuksia.

One comment on “Ihmisten kunnioitus YT neuvotteluissa
 1. admin sanoo:

  Emeritusprofessori Juhani Pietarisen kommentti:

  Varmasti monen työantajan kohtaama tilanne nykyisin ja siksi eettiseltä kannalta mielenkiintoinen ja tärkeä. Muutamia näkökohtia:
  Liiketoiminnan lähtökohta: toiminnan tulee olla kannattavaa. Tämä on tietenkin eettisesti perustelua, kunhan kenenkään ihmisarvoa ei loukata (työntekijöillä on moraalista arvoa eikä vain hinta voitontavoittelun välineenä, Kant!) ja toiminta hyödyttää mahdollisimman monia yhteiskunnassa eikä vain yrittäjää. Eettiseltä kannalta paras ohjenuora on John Rawlsin oikeudenmukaisuuden teoria. Sen kaksi periaatetta ovat vapaasti esittäen: a) kaikkia osapuolia kohdellaan tasa-arvoisesti; b) on valittava vaihtoehto, joka koituu kaikkien osapuolten parhaaksi. Huomattakoon, että koituvan hyödyn ei tarvitse jakaantua tasan, kunhan kaikkien osapuolten eduista huolehditaan.
  Toimiko yrittäjä tässä tapauksessa eettisesti oikein? Vastaaminen vaatisi tarkempaa tietoa yksityiskohdista, mutta herätän joitakin kysymyksiä.
  1. Kustannustehokkuus: Miten paljon yrityksen tuli tuottaa voittoa? Miten voiton laskettiin jakaantuvan, ketkä hyötyvät ja kuinka paljon? Miten kustannusten karsintaa perustellaan, ketkä häviävät ja kuinka paljon? Ovatko irtisanomiset liiketoiminnan kannalta välttämätöömiä (ilmeisesti olivat tässä tapauksessa).
  2. Irtisanomisten kohdalla tulee vaikeita asioita pohdittavaksi. Puhtaasti utilitaristisesti ajatellen on perusteltua uhrata muutamia paljon useamman pelastamiseksi. Mutta se ei ole aina välttämättä oikeudenmukaista. Irtisanomiset voivat olla Rawlsin periaatteen b) mukaisia, jos lopputulos niiden jälkeen on kaikkien kannalta parempi kuin ilman niitä. Miten irtisanominen sopii tähän? Koska ilman niitä lopputulos on kaikkien osalta huono, irtisanomiset näyttävät välttämättömiltä. Keskeistä on, miten niiden kohteeksi joutuvia kohdellaan. Millä perusteella valitaan irtisanomiset? Kohdellaanko kaikkia tasapuolisesti? Kuunnellaanko kaikkien näkemyksiä? Miten irtisanottujen aseman huonontumista kompensoidaan (korvaavat työpaikat jne.)?
  3. Tässä tapauksessa työnantaja on ainakin yrittänyt ottaa mainitut eettiset näkökohdat huomioon. Tapaus on mielenkiintoinen. Rawlsin teoriaan liittyviä näkökohtia olisi syytä pohtia perusteellisemmin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*